Hải Sản Kỳ Hà - Cá Bớp - Cá Ngừ - Cá Bò - Cá Cờ - Cá Dìa - Mực - Hàu sữa - Hải sản tự nhiên - Hải Sản Kỳ Hà - Hải sản Biển tươi sống & Cấp đông cùng Nông sản sạch chuẩn VIETGAP. Chúng tôi chuyên hải sản Biển tươi sống và cấp đông ngay tại tàu cá như: Cá Bớp - Cá Ngừ - Cá Bò - Cá Cờ - Cá Dìa - Cá Chình - Cá Mú - Mực - Hàu sữa

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

HẢI SẢN ĐẶC SẢN

MỰC - TÔM - GHẸ