Bạch Tuộc
- 30%

Bạch Tuộc

161.000₫
230.000₫
Ghẹ sống (kg)
- 30%

Ghẹ sống (kg)

490.000₫
700.000₫
Mực Ống lớn (Size 4 - 7 con/kg)
- 30%
Mực Lá Câu
- 30%

Mực Lá Câu

140.000₫
200.000₫
Mực Ống Nhỏ (Size 25-30 con/Kg)
- 30%
Tôm khô Cà Mau (Loại 1)
- 30%

Tôm khô Cà Mau (Loại 1)

420.000₫
600.000₫
Tôm Hùm Baby sống (Size 5-8 con/kg)
- 30%
Thịt Tôm Tít (Size 65-80 con/kg)
- 30%

Thịt Tôm Tít (Size 65-80 con/kg)

210.000₫
300.000₫
Tôm Tít (Size 15-20 con/kg)
- 30%

Tôm Tít (Size 15-20 con/kg)

175.000₫
250.000₫