Hàu Hương (kg)
- 30%

Hàu Hương (kg)

105.000₫
150.000₫
Ngao 2 Cồi (kg)
- 30%

Ngao 2 Cồi (kg)

175.000₫
250.000₫
Sò Điệp Nhật (kg)
- 30%

Sò Điệp Nhật (kg)

189.000₫
270.000₫
Ốc Chip Chip (Sò Lụa)
- 30%

Ốc Chip Chip (Sò Lụa) Kg

56.000₫
80.000₫
Cồi Sò Điệp 500gr
- 30%

Cồi Sò Điệp

105.000₫
150.000₫
Sò Điệp Kỳ Hà (kg)
- 30%

Sò Điệp Kỳ Hà (kg)

140.000₫
200.000₫
Sò Điệp Nhật Hokkaido Sống ( Kg)
- 30%