https://www.haisankyha.com/ca-co-cat-lat-khoanh-than-ca
- 30%

Cá Cờ cắt lát (Thân cá)

161.000₫
230.000₫
Cá Bò giáp (Loại 1kg trở lên)
- 30%

Cá Bò giáp (kg)

308.000₫
440.000₫
Cá Bò da ( Loại 1kg trở lên)
- 30%

Cá Bò da ( kg)

147.000₫
210.000₫
Cá Khế / Cá khế mõm ngắn (1kg)
- 30%
Cá Bè Diễn/ Bè Lão (1kg)
- 30%

Cá Bè Diễn/ Bè Lão (kg)

161.000₫
230.000₫
Cá Sọ Dừa (1kg)
- 30%

Cá Sọ Dừa (1kg)

133.000₫
190.000₫
Cá Mú Đỏ (kg)
- 30%

Cá Mú Đỏ (kg)

539.000₫
770.000₫
Cá Thu 1 nắng (1kg)
- 30%

Cá Thu 1 nắng (1kg)

119.000₫
170.000₫
Trứng Cá Ngừ đại dương (1kg)
- 30%

Trứng Cá Ngừ Đại Dương

31.500₫
45.000₫
Bao Tử Cá Ngừ Đại Dương
- 30%

Bao Tử Cá Ngừ Đại Dương

35.000₫
50.000₫
Cá Bò Hòm (kg)
- 30%

Cá Bò Hòm (kg)

273.000₫
390.000₫
Mắt Cá Ngừ Đại Dương
- 30%